AMSC Memory Arbiters

國際裁判員

姓名國家或地區
方子傑(Andy)中國香港
黎婉文 (Angel)中國香港

國際助理裁判員

姓名國家或地區
AB Bonita菲律賓

一等裁判員

姓名國家或地區
Yudi Lesmana印尼
Kranthi Raj印度
王見月台灣
周偉隆新加坡
Khatanbaatar Khandsuren蒙古
陳振明馬來西亞

二等裁判員

姓名國家或地區
倪立昕中國
曾天澤中國
蔣淑華中國
王煜明台灣
王聖凱台灣
青木健日本
鄭桂源韓國
趙金富馬來西亞

新裁判員

姓名國家或地區
方士奇中國
晁娜中國
李德燕中國
羅興釗中國
陳陽中國
黃勝華中國
馬戩佑中國香港

暫準裁判員

姓名國家或地區
周瑩中國
尹錫瓊中國
聶東東中國
趙旭壯中國
陳智峰中國
陸偉中國

有關亞洲記憶運動聯盟(AMSA)

亞洲記憶運動聯盟的目標是給記憶運動員提供一個挑戰極限的平台。

亞洲記憶運動聯盟並不從屬任何機構。